فروشگاه های زنجیره ای پاما

1- شعبه  امیر آباد  تهران :  تهران  -  خیابان  کارگر  شمالی  -  پایین تر  از  مرکز  قلب  -  جنب  بانک  شهر .       8 7  0 4  1 0  8 8  -  1 2 0

 

2- شعبه  تهرانپارس  تهران :  تهران  - فلکه  دوم  تهرانپارس - خیابان  تاگر - نبش  خیابان  فهیم  مظفر ( ۱۷۴ شرقی ) .      6 5  0 6  9 2  7 7 - 1 2 0

 

 3- شعبه  بام لند  تهران :  به  زودی ...