شرایط مرجوعی و تعویض

به  منظور  استفاده  از  شرایط  مرجوعی  و  تعویض  کالا  در  فروشگاه‌ های  پاما  لازم  است  به  نکات  زیر  توجه  فرمایید .

 

سیاست  مرجوعی  و  تعویض  کالا  هنگام  خرید از  شعب  زنجیره ای :

 • کالای  فروخته  شده  در  صورت  استفاده  نشدن  تا  48  ساعت  با  ارائه  فاکتور  خرید  و  بسته  بندی  اصلی  قابل  مرجوع  نمودن  می باشد .
 • کالای  فروخته  شده  در  صورت  استفاده  نشدن  تا  10  روز  با  ارائه  فاکتور  خرید  و  بسته  بندی  اصلی  قابل  تعویض  با  شرط  خرید  حداقل  به  میزان  فاکتور  ابتدایی  می باشد .
 • مرجوعی  یا  تعویض  کالا  در  صورتی  امکان  پذیر  است  که  اثر  استفاده  شدن  روی  کالا  نباشد .
 • مرجوعی  یا  تعویض  کالا  در  صورتی  ممکن  است  که  کالا  در  بسته  بندی  شرکت  و  مطابق  با  شرایط  ابتدایی  با  تمامی  متعلقات  به  شرکت  بازگردانده  شود .
 • مخدوش  کردن ، نوشتن  متن  و  صدمه  زدن  به  بسته  بندی  یا  کالا ،  شرایط  تعویض  یا  مرجوعی  را  از  بین  خواهد  برد .

 

سیاست  مرجوعی  و  تعویض  کالا  هنگام  خرید از  فروشگاه  اینترنتی :

 • بعد  از  مشاهده  محصول  در  صورت  بروز  هر  گونه  مغایرت  یا  معیوبی  به  نکات  زیر  توجه  فرمایید :
 • کالای  فروخته  شده  در  صورت  استفاده  نشدن  تا  48  ساعت  با  ارائه  فاکتور  خرید  و  بسته  بندی  اصلی  قابل  مرجوع  نمودن  می باشد .
 • کالای  فروخته  شده  در  صورت  استفاده  نشدن  تا  10  روز  با  ارائه  فاکتور  خرید  و  بسته  بندی  اصلی  قابل  تعویض  با  شرط  خرید  حداقل  به  میزان  فاکتور  ابتدایی  می باشد .
 • مشکل  خود  را  با  واحد  پشتیبانی  فروش  از  طریق  ارسال  ایمیل  به  آدرس  info@pama.shop  و  با  موضوع  " تعویض کالا " در  میان  بگذارید .
 • پس  از  هماهنگی  با  واحد  پشتیبانی  فروش ، کالای  جایگزین  برای  شما  ارسال  خواهد  شد .
 • مرجوعی  یا  تعویض  کالا  در  صورتی  امکان  پذیر  است  که  اثر  استفاده  شدن  روی  کالا  نباشد .
 • مرجوعی  یا  تعویض  کالا  در  صورتی  ممکن  است  که  کالا  در  بسته  بندی  شرکت  و  مطابق  با  شرایط  ارسالی  با  تمامی  متعلقات  به  شرکت  بازگردانده  شود .
 • مخدوش  کردن ، نوشتن  متن  و  صدمه  زدن  به  بسته  بندی  یا  کالا ،  شرایط  تعویض  یا  مرجوعی  را  از  بین  خواهد  برد .